Prestari de servicii in domeniul Managementului resurselor umane:

• Consultanta pentru incheierea, suspendarea, rezilierea contractelor de munca, inregistrarea in registrul general de evidenta a salariatilor si transmiterea registrului;

•  Reprezentarea beneficiarului in relatia cu I.T.M., A.J.P.S., A.J.O.F.M.;

• Intocmire si modificare instructiuni, fise post, organigrame, regulament intern si contract colectiv de munca;

• Organizare interviuri in vederea angajarii de personal;

• Prestari servicii externe de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta.